Motorhistoriska dagen 6 juni

             

 

21 April Kl. 9:00.

Arbetsdag på Sjötorp.

Medtag egen förtäring

 

30 April

Vlborgsmässofirande vid

Församlingsgården, Äspered.

 

 

 

 

 

                      Aktuellt:

 

   

MOTORHISTORISKA

DAGEN

SJÖTORP ÄSPERED

6 JUNI KL. 12 – 16

 

GAMLA MASKINER

BILAR

MC.

 

VÄLKOMMEN MED DITT FORDON

ELLER MASKIN STOR SOM LITEN,

NYTT SOM GAMMALT

 

VI SERVERAR KAFFE – VÅFFLA

 

VÄLKOMNA

 

www. asperedshebygdsforening.se