Motorhistoriska dagen 6 juni

 

   

             

Kommande

Årsmöte 13 mars 19:00

Årsmötet äger rum i Äspereds klubbstuga. Efter ärsmötet föredrag av Morgan Nilsson om vår forntida historia - se program.

 

 

 

 

Introduktionsfilm till ÄHF

MOTORHISTORISKA

DAGEN

SJÖTORP ÄSPERED

6 JUNI KL. 12 – 16

 

GAMLA MASKINER

BILAR

MC.

 

VÄLKOMMEN MED DITT FORDON

ELLER MASKIN STOR SOM LITEN,

NYTT SOM GAMMALT

 

VI SERVERAR KAFFE – VÅFFLA

 

VÄLKOMNA

 

www. asperedshebygdsforening.se

 

20 okt     Arbetsdag på Sjötorp

kl 9-13    Medtag matsäck