Program

             

Kommande

               

30 nov Julmarknad på Sjötorp     

INSTÄLLD
  Introduktionsfilm till ÄHF


   

Program 2019 

13 mars Årsmöte                                           

Kl. 19Sjuhäradsbygdens tidiga historia

Morgan Nilsson, Sexdrega och uppväxt i Toarp. Han kommer och föreläser om vårt närområdes forntida historia, om tiden före kyrkoböckernas tid. Vi får veta lite mer om de fornminnen vi ser i landskapet.

Morgan är 50 år och Fritidsledare till yrket. Han har läst Historiska kurser,

varit på Arkeologiska utgrävningar och antal exkursoner och föreläsningar

runt om i Västergötland.

Morgan är föreläsare i Västsvensk historia och ordförande i den västsvenska föreningen Historieforum Västra Götaland, http://www.historieforum.se/433268291.


4 maj   Arbetsdag på Sjötorp

Kl 9        Medtag matsäck. 

30 april  Valborgsmässofirande – Församlingsgården, Äspered                                            

             

10 maj     Kristi Himmelfärdsdag

kl. 09     Friluftsgudstjänst på Sjötorp.

    Kyrkkaffe 

19 maj     Torpvandring

Program och mer information kommer senare


6 juni      Nationaldagen


21 jun      Midsommarfirande på  Sjötorp

kl 14.00   Samling för klädnas av stången.

    Glöm inte blommor till midsommarstången

kl. 15      Dansen börjar och serveringen öppnar


30 juni        Gudstjänst

kl 15-17   Kaffeservering

               

   

27 juli     Slåtterfest

kl 14       Vass lie eller räfsa medtages

    Efteråt bjuds på förtäring till de som deltagit.11 augusti    Utställning och kaffeservering

kl15-17  Mer information kommer senare

19 okt     Arbetsdag på Sjötorp

kl 9-13    Medtag matsäck

30 nov Julmarknad på Sjötorp     

kl 15-17Välkommna