Styrelsen informerar

 

   

             

Kommande

Årsmöte 13 mars 19:00

Årsmötet äger rum i Äspereds klubbstuga. Efter ärsmötet föredrag av Morgan Nilsson om vår forntida historia - se program.

 

 

 

 

Introduktionsfilm till ÄHF

Föreningen

Inbetalning sker till vårt vårt nya bankgironr 828-2162.

Kvarnen på Sjötorp är tillgänglig att hyra. För info, kontakta Margareta.

Styrelsen består för närvarande av:

Leif Olofsson (ordf)     033-27 72 26

Eva Gabrielsson            033-27 63 98

Mona Asp                     033-27 60 59

Börje Davidsson   070-582 98 28

Lennart Klasson            033-27 60 03

Bo-Lennart Andersson   033-27 60 74

Karl-Olof Gabrielsson     033-27 63 98

Inga Sandberg              033-27 70 67

Rosita Dahlström     033-27 61 86

Eva Andersson              070-453 71 89

Vi är tacksamma för alla förslag, ideer och övrig

medverkan, som kan främja en aktiv hembygd.

BOKEN OM ÄSPERED finns fortfarande att köpa.

Pris 100 kr.

20 okt     Arbetsdag på Sjötorp

kl 9-13    Medtag matsäck