Föreningen

 

Äspereds hembygdsförening har ungefär 300 medlemmar men det finns plats för fler!

Årsavgiften för är 100kr för vuxna och 150kr för familj.

Inbetalning sker till vårt vårt nya bankgironr 828-2162.

 

Kvarnen på Sjötorp är tillgänglig att hyra. För info, kontakta Margareta.

 

Styrelsen består för närvarande av:

Bengt Persson (ordf)     033-27 61 85

Eva Gabrielsson            033-27 63 98

Mona Asp                     033-27 60 59

Margareta Carlsson       033-27 50 14

Mikael Hallabro             033-27 70 58

Tor-Björn Danielsson     033-10 86 86

Karl-Olof Gabrielsson     033-27 63 98

Inga Sandberg              033-27 70 67

Ann-Christine Wiberg     033-27 51 39

Eva Andersson              070-453 71 89

            

 

Vi är tacksamma för alla förslag, ideer och övrig

medverkan, som kan främja en aktiv hembygd.

 

BOKEN OM ÄSPERED finns fortfarande att köpa.

Pris 100 kr.

 

kontakt@asperedshembygdsforening.se

www.asperedshembygdsforening.se