Torpvandring 2017, Program

             

 

21 April Kl. 9:00.

Arbetsdag på Sjötorp.

Medtag egen förtäring

 

30 April

Vlborgsmässofirande vid

Församlingsgården, Äspered.

 

 

 

 

 

                      Aktuellt:

 

   

ÄHF:s torpvandring 2017.

Årets topvandring äger rum vid Hallabron 11/6, 2017. Samling vid Tolkens sydspets 10:00 där personal från ÄHF anvisar parkering.

 

I år får vi guidning av Uno Hallabro som växt upp på platsen, har pratat med de gamla och kan historien via modersmjölken.

 

Följande torp besöks i turordning:

•Sjöbacken (14)

•Skullen (104)

•Annelund (10)

•Raskaminas i Tvärred där ÄHF bjuder på fika och möjlighet att grilla det man tagit med sig.

•Vieslätten backstuga (8)

•Almeslöckan (7)

•Vieslätten nedre torpet (6)

•Hulebo (103)

•Hjortåsen (106)

•Gamla vägen till Kirstis (15)

•Åter till Hallbron

 

Numren inom parantes är torpnumren enligt torpboken (Korpral Gull och Modins Anna). Det finns möjlighet att köpa torpboken (100 kr) vid starten.

 

Första delen upp till Raskaminas är jobbig med 80 m höjdskillnad och terrängen delvis eländig. Bra skodon rekommenderas (gärna vattentäta). Denna del är inte möjlig att köra med barnvagn.

Om någon inte vill gå denna del utan starta vid Raskaminas kan ÄHF ordna med transport.

 

Kontakta Bo-Lennart Andersson:

•0706-692319

•bolennarta@gmail.com