Torpvandring 2017, Program

 

   

             

Kommande

Årsmöte 13 mars 19:00

Årsmötet äger rum i Äspereds klubbstuga. Efter ärsmötet föredrag av Morgan Nilsson om vår forntida historia - se program.

 

 

 

 

Introduktionsfilm till ÄHF

ÄHF:s torpvandring 2017.

Årets topvandring äger rum vid Hallabron 11/6, 2017. Samling vid Tolkens sydspets 10:00 där personal från ÄHF anvisar parkering.

 

I år får vi guidning av Uno Hallabro som växt upp på platsen, har pratat med de gamla och kan historien via modersmjölken.

 

Följande torp besöks i turordning:

•Sjöbacken (14)

•Skullen (104)

•Annelund (10)

•Raskaminas i Tvärred där ÄHF bjuder på fika och möjlighet att grilla det man tagit med sig.

•Vieslätten backstuga (8)

•Almeslöckan (7)

•Vieslätten nedre torpet (6)

•Hulebo (103)

•Hjortåsen (106)

•Gamla vägen till Kirstis (15)

•Åter till Hallbron

 

Numren inom parantes är torpnumren enligt torpboken (Korpral Gull och Modins Anna). Det finns möjlighet att köpa torpboken (100 kr) vid starten.

 

Första delen upp till Raskaminas är jobbig med 80 m höjdskillnad och terrängen delvis eländig. Bra skodon rekommenderas (gärna vattentäta). Denna del är inte möjlig att köra med barnvagn.

Om någon inte vill gå denna del utan starta vid Raskaminas kan ÄHF ordna med transport.

 

Kontakta Bo-Lennart Andersson:

•0706-692319

•bolennarta@gmail.com

 

20 okt     Arbetsdag på Sjötorp

kl 9-13    Medtag matsäck