Program

             

Kommande

               

19 feb, 2020 Årsmöte Sjötorp 
19.00 i ÄIFS Klubbstuga.
Visning av valda delar från våra digitaliserade filmer.   

  Introduktionsfilm till ÄHF


   

Preliminärt Program för 2020

 

19 februari    Årsmöte                                                                                                        Kl. 19           Visning av de filmer som hembygdsförening under året har digitaliserat
                     

16 maj          Torpvandring
                    Vandring i Lilläspered, mer information senare – Medtag matsäck

 

19 juni          Midsommardans på Sjötorp                                                                            Kl. 14            Samling för klädnad av midsommarstången                                                                        Glöm inte blommor till midsommarstången                                                      Kl. 15            Dansen börjar och serveringen öppnar


25 juli            Slåtterfest                                                                                                    Kl. 14             Vass lie och/eller räfsa medtages                                                                            Efteråt bjuds på förtäring till de som deltagit                     

 

Välkomna