Torpvandring 2017, Program

             

Kommande

               

19 feb, 2020 Årsmöte Sjötorp 
19.00 i ÄIFS Klubbstuga.
Visning av valda delar från våra digitaliserade filmer.   

  Introduktionsfilm till ÄHF


   

ÄHF:s torpvandring 2017.

Årets topvandring äger rum vid Hallabron 11/6, 2017. Samling vid Tolkens sydspets 10:00 där personal från ÄHF anvisar parkering.


I år får vi guidning av Uno Hallabro som växt upp på platsen, har pratat med de gamla och kan historien via modersmjölken.


Följande torp besöks i turordning:

•Sjöbacken (14)

•Skullen (104)

•Annelund (10)

•Raskaminas i Tvärred där ÄHF bjuder på fika och möjlighet att grilla det man tagit med sig.

•Vieslätten backstuga (8)

•Almeslöckan (7)

•Vieslätten nedre torpet (6)

•Hulebo (103)

•Hjortåsen (106)

•Gamla vägen till Kirstis (15)

•Åter till Hallbron


Numren inom parantes är torpnumren enligt torpboken (Korpral Gull och Modins Anna). Det finns möjlighet att köpa torpboken (100 kr) vid starten.


Första delen upp till Raskaminas är jobbig med 80 m höjdskillnad och terrängen delvis eländig. Bra skodon rekommenderas (gärna vattentäta). Denna del är inte möjlig att köra med barnvagn.

Om någon inte vill gå denna del utan starta vid Raskaminas kan ÄHF ordna med transport.


Kontakta Bo-Lennart Andersson:

•0706-692319

•bolennarta@gmail.com